Totalrenovering av SunLån

Status på prosjektet for ny SunLån er at programmeringen ble i gangsatt i april 2012. Det ble i gangsatt noe senere enn tidligere planlagt, for å ha tid til en skikkelig gjennomgang, planlegging og spesifiering sammen med de største brukergruppene. Så hele prosjektet er da blitt forskjøvet, og vi planlegger nå endelig release i løpet av 2014. Når beta-versjon er klar, så vil den bli gjort tilgjengelig for de som ønsker å teste den. Alle eksisterende kunder vil få varsel om dette.

Sist oppdatert (tirsdag 14. januar 2014 10:04)

 

Finansportalen

Finansportalen.no åpnet den 14.1.2008. Der kan du blant annet sammenligne bankpriser fra alle landets banker. Vi i SunSoft har levert programvaren for beregning av lån.

Sist oppdatert (fredag 20. mai 2011 08:49)