Nyheter

Hoveddistribusjon for 2017
Oppdatering klar for alle SunSoft-programmer

Hoveddistribusjon for 2017 av all SunSoft programvare ble lagt ut 9. august, og kan lastes ned fra her fra www.sunsoft.no (klikk inn på "Produkter", deretter "Last ned") eller fra oppdateringsfunksjonen i programmene selv (under menyvalg Systemoppsett - Oppdatering over internett):

 

  - SunLån versjon 4.04 
  - SunLeasing versjon 2.25
  - SunSpar versjon 1.47
  - SunGiro versjon 7.38
  - SunMedlem versjon 2.66

 

Disse programmene må oppdateres for at installasjonen skal være gyldig for videre bruk. Forrige utgave som dere har i bruk pr i dag vil være gyldig frem til 1 september 2017, og bør oppdateres så snart som mulig.

De nye installasjonene vil være gyldig frem til 1. februar 2019.

Publisert 09.08.2017 Skriv ut artikkelen Bookmark and Share

Reporter :  Svein
Source : 


  • x
  • x