Nyheter

Hoveddistribusjon for 2016
Oppdatering klar for alle SunSoft-programmer

Hoveddistribusjon for 2016 av all SunSoft programvare ble lagt ut 3. mars, og kan lastes ned fra her fra www.sunsoft.no (klikk inn på "Produkter", deretter "Last ned") eller fra oppdateringsfunksjonen i programmene selv (under menyvalg Systemoppsett - Oppdatering over internett):

 

  - SunLån versjon 4.01 
  - SunLeasing versjon 2.24
  - SunSpar versjon 1.46
  - SunGiro versjon 7.37
  - SunMedlem versjon 2.65
  - SunFaktura versjon 1.57

 

Disse programmene må oppdateres for at installasjonen skal være gyldig for videre bruk. Forrige utgave som dere har i bruk pr i dag vil være gyldig frem til 1 juni 2016. 

De nye installasjonene vil være gyldig frem til 1. sept 2017.

Publisert 03.03.2016 Skriv ut artikkelen Bookmark and Share

Reporter :  Svein
Source : 


  • x
  • x