Produkter

SunSoft har gjennom snart 30 år utviklet programvare for bank- og finansbransjen, for bedrifter generelt, for lag/ foreninger og for privatpersoner. Følgende løsninger leveres fra SunSoft:     Last ned
Hent siste versjon av SunSoft programvare.
Er du ikke kunde fra før, kjøres programvaren i demomodus med begrenset tilgang.
  Produkt   Beskrivelse
  SunLån : Låneberegning for effektiv rente og nedbetalingsplan. Les mer her *1)
  SunSpar : Beregning av spareplaner, innskuddskontosimulering, fond/aksjeavkastning og enkel privatbudsjettering. *1)
  SunLeasing : Beregning av leasingbeløp, inkl. evt sammenligning mot lånefinansiering, simulering av videreleie og kjøp/salg av objekt. *1) *2)
  SunGiro : Enkelt giroutskriftsprogram med mulighet for å sette opp egne maler og import av kundelister. *2)
  SunMedlem : Medlemsregisterhåndtering for lag og foreninger, inkl. kontigentinnkreving og håndtering av OCR-giro. *2)
     

*1) SunLån, SunSpar og SunLeasing kan også leveres som DLL (Win32 API og COM), Java bibliotek (via JNI) eller WebService for integrert bruk i andre systemer, enten applikasjoner eller nettløsninger.

*2) Programmene SunLeasing, SunGiro og SunMedlem er frosset for videre utvikling, dvs. at programmene ikke er et videre satsingsområde for SunSoft. Eksisterende kunder vil få videre support og tilgang til programvaren så lenge de selv ønsker dette. 


Andre løsninger som er levert som spesialtilpasninger fra SunSoft enten i form av lisensavtale eller konsulentprosjekt, er ikke tatt med i denne oversikten.

Lisensavtale / abonnement
Kontakt oss for tilbud om avtale på SunSoft-produkt på tlf 700 74 200 eller på epost .

  • x