Nyheter

Hoveddistribusjon for 2018/19
Oppdatering klar for alle SunSoft-programmer

Hoveddistribusjon for 2018/19 av all SunSoft programvare ble lagt ut 5. desember, og kan lastes ned fra her fra www.sunsoft.no (klikk inn på "Produkter", deretter "Last ned") eller fra oppdateringsfunksjonen i programmene selv (under menyvalg Systemoppsett - Oppdatering over internett):

 

  - SunLån versjon 4.06 
  - SunLeasing versjon 2.27
  - SunSpar versjon 1.48
  - SunGiro versjon 7.39
  - SunMedlem versjon 2.67

 

Disse programmene må oppdateres for at installasjonen skal være gyldig for videre bruk. Forrige utgave som dere har i bruk pr i dag vil være gyldig frem til 1 februar 2019, og bør oppdateres så snart som mulig.

De nye installasjonene vil være gyldig frem til 1. juni 2020.


Vi vil også bemerke at programmene SunGiro, SunMedlem og SunLeasing ikke lenger videreutvikles, men likevel vedlikeholdes for videre support for kunder som fortsatt ønsker å benytte løsningen videre.

Publisert 05.12.2018 Skriv ut artikkelen Bookmark and Share

Reporter :  Svein
Source : 


  • x
  • x