SunLån - Låneberegning

SunLån er en rendyrket lånekalkulator som beregner lånet slik banken gjør det.
Blant våre kunder finner man mange av bankene i Norge.

 

SunLån tilbyr
 • Beregning av annuitetslån, serielån og rammekreditt
 • Beregning av prognose på nedbetalingsplan, effektiv rente og andre nøkkeltall
 • Mulighet for å legge inn endringer av betingelser, gitt per endringsdato (f.eks. renteendring eller nytt terminbeløp)
 • Løpende beregning etter hvert som tallene tastes inn
 • Beregning av flere lån samtidig, med mulighet for samlet effektiv rente, samlet nedbetalingsplan og samlede analyser på rentemargin, skatteeffekt og nåverdi.
 • Mulighet for nøyaktig parametrisering av lånets betingelser ned på et detaljnivå som bankenes driftssystemer.
 • Rapport til printer, dokumentfil (PDF) eller epost (med PDF vedlegg).
     
 • Analyser der man ser på:
  • Rentemargin (konsekvens av et annet rentenivå). Viser parallellt forløp med gitt alternativ rentesats, og viser differanse på innbetalt, renter og avdrag mot gjeldende rentesats.
  • Skatteeffekt og nåverdi.
  • Sammenheng mellom nedbetalingstid og terminbeløp, med nåverdi på totalt innbetalt for de ulike kombinasjonene (fra versjon 4.02)
 • Mulighet for egne produktilpasninger (kan lagres til SunSoft-server for sikkerhetskopi)
 • Kan også leveres som DLL (Win32 API og COM), Java bibliotek (via JNI) eller WebService for integrert bruk i andre systemer, enten applikasjoner eller nettløsninger.
   


Eksempler på skjermbilder

Nedbetalingsprognose på et boliglån på 2 mill, med fremtidig endring på terminbeløp:


Prognose som viser effekten av et høyrere rentenivå i forhold til gjeldende rentenivå:


Merk at dersom man skroller horisontalt får man opp flere kolonner enn som vises i skjermdump over (i tillegg får man da opp Avdrag, Avdrag alt., Avdrag diff., Gebyr, Saldo, Saldo alt. og Saldo diff.)


Flerlånsberegning av et boliglån og et billån, med visning av samlet analyse for skatteffekt og nåverdi:


Sammenheng mellom nedbetalingstid og terminbeløp, med nåverdi på totalt innbetalt for de ulike kombinasjonene:


Beregning av renter, provisjon og effektiv rente for en kontokreditt:

 • x